محتوای متن ۳قابل توجه کاربران گرامی سامانه مجوز کارت شناور طرح ترافیک با توجه بـه كنـترل مكـانيزه و هوشمند محدوده طرح ترافيك در شهر تهران، تنها خودروهايي مجاز به ورود به داخل محدوده طرح ترافيک خواهند بود كه شماره پلاک خودرو آنهـا در بانك اطلاعاتي سامانه کارت شناور ثبت شده باشد، به همين دليـل دارندگان كارت شناور در عين برخـورداري از مزايـاي اين كارت مي بايست پيش از ورود به محدوده طرح ترافيـك از طريق يكي از دو روش ذيل نسبت به ثبت پلاک خودروهايي كه در هر روز قصد استفاده از آن را دارند اقدام نمايند در غير اينصورت مشمول ورود غيرمجاز خواهند گرديد و اين سازمان در قبال آن هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.
الف – استفاده از تلفن گویای ۱۳۷
ب- استفاده از پرتال شهرداری (فرم جاری)
شهروند گرامی؛ چنانچه ثبت پلاک شما با مشکلی مواجه گردید، لطفا با شماره تلفن های سازمان ترافیکتماس بگیرید.